Tłumaczenia prawnicze Warszawa – specyfikacja i cechy

 

Tłumaczenia prawnicze – specyfikacja i cechy

 

Powszechna globalizacja oraz prowadzenie interesów wiążą się z koniecznością przekładu dokumentów prawniczych na inne języki. Tłumaczenie takiego dokumentu musi być potwierdzone i uwierzytelnione, może więc je wykonać wyłącznie tłumacz przysięgły. Wysoce formalna dokumentacja ustawowa i sądowa musi być przekładana przez specjalistów.

 

Tłumaczenia prawne i tłumaczenia tekstów prawniczych

 

Tłumaczenia prawne to dziedzina tłumaczeń, która odnosi się do tłumaczenia dokumentów prawnych – np. ustaw czy wyroków – a także tekstów prawniczych takich jak:

  • umowy cywilnoprawne,
  • umowy handlowe oraz o współpracy,
  • akty notarialne,
  • dokumenty sądowe oraz akty administracyjne.

 

Cechą charakterystyczną tekstów prawnych i prawniczych jest bardzo wysoki stopień sformalizowania treści. Tłumaczenie dokumentu prawnego jest niezbędne przy przekładaniu go w polskich urzędach, sądach oraz innych instytucjach. Jest to ściśle określone polskim prawem i procedurami.

Tłumaczenie specjalistycznych dokumentów prawnych

 

Tłumaczenie specjalistycznej treści o charakterze prawnym, w tym tłumaczenie dokumentów prawniczych, wymaga nie tylko perfekcyjnej znajomości języka obcego. Niezbędna jest do tego też znajomość terminologii danej dziedziny – w tym przypadku prawa i języka prawa. Pozwala to zrozumieć i zinterpretować dokumentację, co umożliwia jej właściwe tłumaczenie.

 

Tłumacz przysięgły specjalizujący się w tłumaczeniach prawniczych i prawnych, oprócz specjalistycznej wiedzy, musi dysponować stosownym zapleczem. Mowa tutaj o słownikach czy literaturze pozwalającej wyjaśnić konkretne zagadnienia. Bardzo często w innych krajach podobny dokument prawny jest opisywany zupełnie inaczej lub między aktami prawnymi występują istotne różnice.

 

Tłumacz prawniczy a jego wiedza prawnicza

 

Tłumacz przysięgły zajmujący się tłumaczeniami prawnymi oraz okołoprawnymi nie musi być prawnikiem. Powinna to być jednak osoba, która jest doskonale zorientowana, gdzie szukać potrzebnych informacji o prawie i potrafić odróżnić źródła wiarygodne od wątpliwej jakości. Klient, otrzymując tłumaczenie dokumentu prawnego, na jego podstawie podejmuje niejednokrotnie bardzo istotne decyzje. Warto nadmienić, że tłumacz przysięgły podlega odpowiedzialności zawodowej, która jest regulowana ustawą.

 

Uwierzytelnione tłumaczenia prawne

 

Tłumaczenia dokumentów prawniczych, aktów prawnych, umów oraz wszystkich oficjalnych i urzędowych dokumentów mają formę pisemną. Przetłumaczony dokument, abymógł być przedłożony i zaakceptowany przez polskie instytucje i organy, zwykle wymaga formy uwierzytelnionej. Tłumaczenie uwierzytelnione, zwane też poświadczonym, to tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego, opatrzone pieczęcią i podpisem tłumacza. Tłumacz przysięgły jest gwarantem poprawności wykonanego tłumaczenia. Tłumaczenia prawnicze wykonane przez osobę nieposiadającą uprawnień tłumacza przysięgłego nie mają statusu oficjalnego dokumentu i mogą nie zostać uznaneprzez urzędy czy instytucje. Jeśli musisz złożyć w urzędzie oficjalny dokument, koniecznie skorzystaj z usług profesjonalisty

Opinie naszych klientów
Zapraszamy do naszych biur