yandex code

Dane zamawiającego

Szczegóły zamówienia

(akceptujemy pliki z rozszerzeniem *.pdf, *.doc oraz *.docx)

Zobowiązuję się dokonać płatności za w/w usługę wg wyceny brutto ustalonej z firmą FOCUS Translations.
Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję zasady współpracy zawarte w Regulaminie, które stanowią integralną część niniejszego dokumentu. Oświadczam, że jestem osobą upoważnioną do reprezentowania firmy.

Złożenie zlecenia oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie koniecznym do obsługi zlecenia/wykonania tłumaczenia. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polu Regulamin.