Cennik

Tłumaczenia nieprzysięgłe

PODSTAWOWY CENNIK TŁUMACZEŃ

Język Tłumaczenie na język polski od
PLN
Tłumaczenie z języka polskiego od
PLN
angielski 29 39
Niemiecki 39 46
Francuski 39 46
Rosyjski 39 49

Strona rozliczeniowa tłumaczenia nieprzysięgłego liczy 1500 znaków ze spacjami. Podane ceny są cenami netto. Podatek VAT 23%.

OFERUJEMY CENY ZRYCZAŁTOWANE NA TŁUMACZENIA POŚWIADCZONE DOKUMENTÓW STANDARDOWYCH

Poniższa tabela przedstawia zryczałtowane ceny tłumaczeń przysięgłych przykładowych dokumentów z języka polskiego na język angielski:

Tłumaczenie z polskiego na angielski: Netto od Brutto
(z 23% VAT) od
Akt urodzenia skrócony 45 55,35
Akt małżeństwa skrócony 55 67,65
Dyplom standard 45 55,35
Matura 45 55,35
Regon 69,92 86,00
NIP 69,92 86,00
Niekaralność /Zapytanie o udzielenie informacji o osobie 69,92 86,00
CEiDG 69,92 86,00

 

Tłumaczenia poświadczone/przysięgłe 

Poniżej przedstawiamy podstawowe ceny tłumaczeń przysięgłych i specjalistycznych. Pragniemy jednak zaznaczyć, że każde tłumaczenie traktujemy indywidualnie i każdorazowo uzgadniamy z Klientami zarówno stawkę za stronę, jak i szacunkową wartość czy tryb tłumaczenia. Dlatego zachęcamy do przesłania tekstu do darmowej wyceny.

Język Tłumaczenie przysięgłe na język polski od

PLN

Tłumaczenie przysięgłe z języka polskiego od

PLN

Angielski 36 45
Niemiecki 39 46
Francuski 39 46
Rosyjski 39 49
Arabski zamów wycenę zamów wycenę
Białoruski 49 56
Bułgarski 56 59
Chiński zamów wycenę zamów wycenę
Chorwacki 63 65
Czeski 51 56
Duński 63 65
Fiński zamów wycenę zamów wycenę
Grecki zamów wycenę zamów wycenę
Hindi zamów wycenę zamów wycenę
Hiszpański 53 56
Japoński zamów wycenę zamów wycenę
Kataloński zamów wycenę zamów wycenę
Litewski 55 58
Łotewski zamów wycenę zamów wycenę
Niderlandzki 53 58
Norweski 63 69
Pendżab zamów wycenę zamów wycenę
Portugalski 53 58
Rumuński / mołdawski 53 58
Serbski 63 68
Słowacki 51 56
Słoweński zamów wycenę zamów wycenę
Szwedzki 63 65
Turecki 65 69
Ukraiński 51 56
Uzbecki zamów wycenę zamów wycenę

 

Strona ustawowa tłumaczenia przysięgłego liczy 1125 znaków ze spacjami.

Podane ceny są cenami netto. Podatek VAT wynosi 23%.

W przypadku szczególnie trudnych tekstów specjalistycznych (technicznych, medycznych, itp.), wymagających dodatkowej konsultacji ze specjalistą w danej dziedzinie, stawki ustalane są indywidualnie.

 

Tryby wykonywania tłumaczeń

Zwykły Pełne dwa dni robocze i do 8 stron dziennie
Przyspieszony Jeden dzień roboczy i do 10 stron dziennie + 25%
Ekspresowy Na następny dzień i do 12 stron dziennie + 50%
Superekspresowy Tego samego dnia i powyżej 12 stron dziennie + 100%

W przypadku trybu zwykłego, dzień dokonania zlecenia i dzień odbioru nie są wliczane do czasu realizacji, czyli na przykład tłumaczenie zlecone w trybie zwykłym w poniedziałek po południu będzie do odbioru w czwartek rano (dwa dni robocze to wtorek i środa). W przypadku trybu zwykłego do czasu realizacji nie wlicza się także sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.

 

W przypadku tekstów odręcznych, o skomplikowanej edycji, słabo czytelnych zastrzegamy możliwość doliczenia dodatku za utrudnienia do 25%.

Dodatkowy egzemplarz tłumaczenia przysięgłego: 20% (w przypadku większej liczby egzemplarzy lub bardziej obszernych tłumaczeń istnieje możliwość negocjacji)

Poświadczenie dostarczonego tłumaczenia: 50% stawki podstawowej, przy założeniu minimalnej ingerencji tłumacza w dostarczone tłumaczenie (drobne korekty, dostosowanie do zasad tłumaczeń poświadczonych).

 

Tłumaczenia tekstów przeznaczonych do publikacji

Teksty skierowane do szerszego grona odbiorców, w tym dla przykładu teksty reklamowe, marketingowe, literackie, treść stron internetowych, przewodniki, informatory, menu itp. zasługują na „szczególne traktowanie”, aby skutecznie spełniły przyświecający im cel. Rzetelna realizacja tego typu zlecenia wymaga udziału rodowitego użytkownika danego języka.

Zlecenie takie realizowane jest dwuetapowo; najpierw tekst tłumaczony jest przez doświadczonego polskiego tłumacza, a następnie korygowany przez osobę, dla której dany język jest językiem ojczystym. Proces taki stanowi z jednej strony gwarancję rzetelności przekładu, z drugiej nadanie tekstowi odpowiedniego brzmienia i siły oddziaływania dzięki wyczuciu językowemu native speakera. W efekcie otrzymujemy tekst, który dla czytelnika brzmi jakby od razu był napisany w jego języku, a nie tłumaczony.

Zaangażowanie dwóch osób do realizacji takiego przedsięwzięcia zwiększa oczywiście jego koszty, ale warto je jednorazowo ponieść, aby osiągnąć zamierzony efekt i nie pozwolić obcojęzycznym klientom skupiać się na niezręcznościach językowych.

Stawki za tłumaczenie uwzględniające korektę przez native speakera ustalane są indywidualnie i zazwyczaj zwiększają koszt przedsięwzięcia o 15 – 30%.

Istnieje także możliwość wykonania przez native speakera korekty tłumaczenia dostarczonego przez Klienta. Koszt takiej usługi wynosi 50% stawki za tłumaczenie.

W tabeli poniżej prezentujemy przykłady dokumentów rozliczanych w cenach zryczałtowanych w podziale na kategorie. Ze względu na ilość oferowanych języków, tabela nie zawiera cen:

ŚWIADECTWA DYPLOMY I UPRAWNIENIA ZAWODOWE
Matura nowa (świadectwo dojrzałości)
Świadectwo ukończenia szkoły średniej
Dyplom uzyskania tytułu zawodowego
Dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych (I stopnia, licencjat)
Dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich (II stopnia, magisterskie)
Dyplom ukończenia studiów doktoranckich (uzyskania stopnia doktora)
Świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej
Świadectwo ukończenia technikum/ liceum ogólnokształcącego (stare)
Zaświadczenie z KIBR /biegły rewident/
Legitymacja pielęgniarska
Zaświadczenie z Izby Lekarsko-Weterynaryjnej /dotyczące postawy etycznej lekarza weterynarii/
Zaświadczenie z Izby Lekarsko-Weterynaryjnej /stwierdzające posiadanie formalnych kwalifikacji lekarza weterynarii/
Zaświadczenie z Okręgowej Izby Lekarskiej potwierdzające posiadanie formalnych kwalifikacji lekarza
Zaświadczenie z Okręgowej Izby Lekarskiej /dotyczące postawy etycznej lekarza/
AKTY STANU CYWILNEGO
Odpis skrócony aktu urodzenia
Odpis zupełny aktu urodzenia
Odpis skrócony aktu małżeństwa
Odpis zupełny aktu małżeństwa
Odpis skrócony aktu zgonu
Odpis zupełny aktu zgonu
Zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa
Zaświadczenie USC o zmianie nazwiska
DOKUMENTY PRACOWNICZE, UBEZPIECZENIOWE I INNE
Świadectwo pracy
Książeczka wojskowa (zależnie od ilości wpisów)
Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia OC (zależnie od ilości wpisów)
Wzór podpisu
Zgoda na wyjazd dziecka z poświadczeniem notarialnym
Zaświadczenie o zameldowaniu
Postanowienie o nadaniu obywatelstwa polskiego
Krajowy Rejestr Karny – zapytanie o udzielenie informacji o osobie (zaświadczenie o niekaralności)
Orzeczenie o niepełnosprawności / Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (z PZOSN)

TŁUMACZENIA POŚWIADCZONE Z ANGIELSKIEGO NA POLSKI

AKTY STANU CYWILNEGO
Certified copy of an entry of birth /UK Birth Certificate/ Świadectwo urodzenia/ Akt urodzenia Wielka Brytania
Certified copy of an entry of marriage /UK Marriage Certificate/ Świadectwo małżeństwa/ Akt małżeństwa Wielka Brytania
Certified copy of an entry of death /UK Death Certificate/ Świadectwo zgonu / Akt zgonu Wielka Brytania
Record of Marriage (Canada)
Marriage Certificate (Ireland)
Birth Certificate (Australia)
Marriage Certificate (Australia)
No Impediment
Marriage License
DOKUMENTY SAMOCHODOWE I INNE
UK Registration Certificate (DVLA) Dowód rejestracyjny Wielka Brytania
Driver License (USA)
Apostille

 

TŁUMACZYMY Z POLSKIEGO NA NASTĘPUJĄCE JĘZYKI:

TŁUMACZYMY Z POLSKIEGO NA NASTĘPUJĄCE JĘZYKI:
Grupa I:
Angielski
Niemiecki
Rosyjski
Francuski
Pozostałe języki w porządku alfabetycznym:
Arabski
Białoruski
Bułgarski
Chiński
Chorwacki
Czeski
Duński
Estoński
Fiński
Grecki
Hiszpański
Hindi
Japoński
Litewski
Łotewski
Niderlandzki
Norweski
Portugalski
Pendżab
Rumuński / Mołdawski
Serbski
Słowacki
Słoweński
Szwedzki
Turecki
Ukraiński
Uzbecki
Węgierski
Włoski
Inne dostępne kombinacje językowe:
angielsko-rosyjskie
angielsko-francuskie
angielsko-niemieckie
rosyjsko-niemieckie
rosyjsko-francuskie

 

Informacje dotyczące sposobu rozliczania ilości stron

  • Zgodnie z obowiązującymi przepisami, strona rozliczeniowa tłumaczenia przysięgłego liczy 1125 znaków ze spacjami.
  • Strona rozliczeniowa tłumaczenia nieprzysięgłego liczy 1500 znaków ze spacjami.

 

Tryby wykonywania tłumaczeń przysięgłych i specjalistycznych

Zwykły Pełne dwa dni robocze i do 8 stron dziennie
Przyspieszony Jeden dzień roboczy i do 10 stron dziennie + 25%
Ekspresowy Na następny dzień i do 12 stron dziennie + 50%
Superekspresowy Tego samego dnia i powyżej 12 stron dziennie + 100%

 

 

  • W przypadku tłumaczeń ekspresowych i superekspresowych pracujemy również w dni wolne od pracy.
  • W przypadku trybu zwykłego do czasu realizacji nie wlicza się sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy, a także dnia złożenia zlecenia i odbioru.
  • W przypadku tekstów odręcznych, o skomplikowanej edycji, słabo czytelnych zastrzegamy możliwość doliczenia dodatku za utrudnienia do 25%.
  • Dodatkowy egzemplarz tłumaczenia przysięgłego: 20% (w przypadku większej liczby egzemplarzy lub bardziej obszernych tłumaczeń istnieje możliwość negocjacji).
  • Poświadczenie dostarczonego tłumaczenia: 50% stawki podstawowej, przy założeniu minimalnej ingerencji tłumacza przysięgłego w dostarczone tłumaczenie.
  • W przypadku szczególnie trudnych tekstów specjalistycznych (technicznych, medycznych, itp.), wymagających dodatkowej konsultacji ze specjalistą w danej dziedzinie, stawki ustalane są indywidualnie.

Opinie naszych klientów

Zapraszamy do naszych biur