yandex code

Cennik

Oferujemy ceny zryczałtowane na dokumenty standardowe

Poniższa tabela przedstawia zryczałtowane ceny tłumaczeń przysięgłych przykładowych dokumentów z języka polskiego na język angielski:

Tłumaczenie z polskiego na angielski
Akt urodzenia skrócony
Akt małżeństwa skrócony
Dyplom
Matura
Regon
NIP
KRS
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

W tabeli poniżej prezentujemy inne dokumenty rozliczane według podobnych zasad w podziale na kategorie. Ze względu na ilość oferowanych języków, tabela nie zawiera cen:

Tłumaczenia poświadczone z polskiego na angielski

Świadectwa, dyplomy i uprawnienia zawodowe
Matura nowa (świadectwo dojrzałości)
Świadectwo ukończenia szkoły średniej
Dyplom uzyskania tytułu zawodowego
Dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych (I stopnia, licencjat)
Dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich (II stopnia, magisterskie)
Dyplom ukończenia studiów doktoranckich (uzyskania stopnia doktora)
Świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej
Świadectwo ukończenia technikum/ liceum ogólnokształcącego (stare)
Zaświadczenie z KIBR /biegły rewident/
Legitymacja pielęgniarska
Zaświadczenie z Izby Lekarsko-Weterynaryjnej /dotyczące postawy etycznej lekarza weterynarii/
Zaświadczenie z Izby Lekarsko-Weterynaryjnej /stwierdzające posiadanie formalnych kwalifikacji lekarza weterynarii/
Zaświadczenie z Okręgowej Izby Lekarskiej potwierdzające posiadanie formalnych kwalifikacji lekarza
Zaświadczenie z Okręgowej Izby Lekarskiej /dotyczące postawy etycznej lekarza/
Akty stanu cywilnego
Odpis skrócony aktu urodzenia
Odpis zupełny aktu urodzenia
Odpis skrócony aktu małżeństwa
Odpis zupełny aktu małżeństwa
Odpis skrócony aktu zgonu
Odpis zupełny aktu zgonu
Zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa
Zaświadczenie USC o zmianie nazwiska
Dokumenty pracownicze, ubezpieczeniowe i inne
Świadectwo pracy
Książeczka wojskowa (zależnie od ilości wpisów)
Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia OC (zależnie od ilości wpisów)
Wzór podpisu
Zgoda na wyjazd dziecka z poświadczeniem notarialnym
Zaświadczenie o zameldowaniu
Postanowienie o nadaniu obywatelstwa polskiego
Krajowy Rejestr Karny – zapytanie o udzielenie informacji o osobie (zaświadczenie o niekaralności)
Orzeczenie o niepełnosprawności / Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (z PZOSN)

Tłumaczenia poświadczone z angielskiego na polski

Akty stanu cywilnego
Certified copy of an entry of birth /UK Birth Certificate/ Świadectwo urodzenia/ Akt urodzenia Wielka Brytania
Certified copy of an entry of marriage /UK Marriage Certificate/ Świadectwo małżeństwa/ Akt małżeństwa Wielka Brytania
Certified copy of an entry of death /UK Death Certificate/ Świadectwo zgonu / Akt zgonu Wielka Brytania
Record of Marriage (Canada)
Marriage Certificate (Ireland)
Birth Certificate (Australia)
Marriage Certificate (Australia)
No Impediment
Marriage License
Dokumenty samochodowe i inne
UK Registration Certificate (DVLA) Dowód rejestracyjny Wielka Brytania
Driver License (USA)
Apostille

 

Lista dostępnych języków, z których i na które tłumaczymy znajduje się tutaj.

 

Informacje dotyczące sposobu rozliczania ilości stron

  • Zgodnie z obowiązującymi przepisami, strona rozliczeniowa tłumaczenia przysięgłego liczy 1125 znaków ze spacjami.
  • Strona rozliczeniowa tłumaczenia nieprzysięgłego liczy 1600 znaków ze spacjami.

Tryby wykonywania tłumaczeń przysięgłych i specjalistycznych

ZwykłyPełne dwa dni robocze i do 8 stron dziennie
PrzyspieszonyJeden dzień roboczy i do 10 stron dziennie + 25%
EkspresowyNa następny dzień i do 12 stron dziennie + 50%
SuperekspresowyTego samego dnia i powyżej 12 stron dziennie + 100%
  • W przypadku trybu zwykłego do czasu realizacji nie wlicza się sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy, a także dnia złożenia zlecenia i odbioru.
  • W przypadku tekstów odręcznych, o skomplikowanej edycji, słabo czytelnych zastrzegamy możliwość doliczenia dodatku za utrudnienia do 25%.
  • Dodatkowy egzemplarz tłumaczenia przysięgłego: 25% (w przypadku większej liczby egzemplarzy lub bardziej obszernych tłumaczeń istnieje możliwość negocjacji).
  • Poświadczenie dostarczonego tłumaczenia: 50% stawki podstawowej, przy założeniu minimalnej ingerencji tłumacza przysięgłego w dostarczone tłumaczenie.
  • W przypadku szczególnie trudnych tekstów specjalistycznych (technicznych, medycznych, itp.), wymagających dodatkowej konsultacji ze specjalistą w danej dziedzinie, stawki ustalane są indywidualnie.

Oferowane rabaty

Od stawki podstawowej tłumaczeń przysięgłych i specjalistycznych.

  • 10% zniżki od wartości zlecenia dla powracających klientów w odniesieniu do dokumentów standardowych.
  • 10% zniżki dla studentów na podstawie ważnej legitymacji studenckiej przy zleceniu do tłumaczenia przynajmniej dwóch dokumentów.
  • 10% zniżki w przypadku tłumaczenia kompletu dokumentów (np. komplet dokumentów rejestrowych spółki, komplet dokumentów samochodowych, komplet dokumentów spadkowych, itp).

(Powyższe zniżki nie sumują się)

(akceptujemy pliki z rozszerzeniem *.pdf, *.doc oraz *.docx)

Zapytaj o wycenę

Obok znajduje się prosty formularz wyceny. Wystarczy wpisać wymagane dane i dodać krótki opis: Czy ma to być korekta czy tłumaczenie? Przysięgłe czy zwykłe? Na jaki język? Na kiedy jest potrzebne? Można dodać wszelkie inne istotne uwagi i oczywiście dołączyć plik (skan, zdjęcie). Warto podać szybki kontakt do siebie, np. telefon, byśmy mogli łatwo się skontaktować w razie wątpliwości lub dodatkowych pytań. Jeżeli tłumaczenie potrzebne jest pilnie, ekspresowo, a najchętniej od ręki, najlepiej najpierw zadzwonić, byśmy mogli od razu ustalić wszystkie konieczne szczegóły i jak najszybciej przystąpić do realizacji zlecenia.


Masz pytania? Zadzwoń +48 600 312 110

Interesują Państwa inne tłumaczenia? Zapraszamy do kontaktu.