Cennik

PODSTAWOWY CENNIK TŁUMACZEŃ ZWYKŁYCH (NIEPOŚWIADCZONYCH)

Język na polski od PLN z polskiego od PLN
Angielski 45 48
Ukraiński 45 48
Rosyjski 45 48
Niemiecki 49 55
Francuski 49 55

PODSTAWOWY CENNIK TŁUMACZEŃ POŚWIADCZONYCH (PRZYSIĘGŁYCH)

Język na polski od PLN z polskiego od PLN
Angielski 45 55
Ukraiński 58 67
Rosyjski 53 60
Niemiecki 49 57
Francuski 49 57

Podane powyżej stawki są stawkami netto za stronę dla tłumaczeń powyżej 5 stron przeliczeniowych tekstów niespecjalistycznych realizowanych w trybie standardowym. Podatek VAT 23%.

OFERUJEMY CENY ZRYCZAŁTOWANE NA TŁUMACZENIA POŚWIADCZONE DOKUMENTÓW STANDARDOWYCH

Poniższa tabela przedstawia ceny brutto tłumaczeń poświadczonych (przysięgłych) wykonywanych w trybie standardowym przykładowych dokumentów z języka polskiego na język angielski:

Tłumaczenie z polskiego na angielski: Cena brutto od
Akt urodzenia skrócony 130
Akt małżeństwa skrócony 130
Akt urodzenia zupełny 160
Akt małżeństwa zupełny 160
Akt zgonu skrócony 140
Akt zgonu zupełny 160
Dyplom wyższej uczelni 125
Dyplom studiów podyplomowych 140
Świadectwo dojrzałości / matura 150
Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego 140
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 140
Zaświadczenie o niekaralności /Zapytanie o udzielenie informacji o osobie 150

W tabeli poniżej prezentujemy przykłady dokumentów rozliczanych w cenach zryczałtowanych w podziale na kategorie. Ze względu na ilość oferowanych języków, tabela nie zawiera cen:

CEiDG – wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
KRS – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego
Dyplom uzyskania tytułu zawodowego
Dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych (I stopnia, licencjat)
Dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich (II stopnia, magisterskie)
Dyplom ukończenia studiów doktoranckich (uzyskania stopnia doktora)
Świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej
Świadectwo ukończenia technikum/ liceum ogólnokształcącego (stare)
Zaświadczenie z KIBR /biegły rewident/
Legitymacja pielęgniarska
Zaświadczenie z Izby Lekarsko-Weterynaryjnej /dotyczące postawy etycznej lekarza weterynarii/
Zaświadczenie z Izby Lekarsko-Weterynaryjnej /stwierdzające posiadanie formalnych kwalifikacji lekarza weterynarii/
Zaświadczenie z Okręgowej Izby Lekarskiej potwierdzające posiadanie formalnych kwalifikacji lekarza
Zaświadczenie z Okręgowej Izby Lekarskiej /dotyczące postawy etycznej lekarza/
AKTY STANU CYWILNEGO
Zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa
Zaświadczenie USC o zmianie nazwiska
DOKUMENTY PRACOWNICZE, UBEZPIECZENIOWE I INNE
Świadectwo pracy
Książeczka wojskowa (zależnie od ilości wpisów)
Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia OC (zależnie od ilości wpisów)
Wzór podpisu
Zgoda na wyjazd dziecka z poświadczeniem notarialnym
Zaświadczenie o zameldowaniu
Postanowienie o nadaniu obywatelstwa polskiego
Krajowy Rejestr Karny – zapytanie o udzielenie informacji o osobie (zaświadczenie o niekaralności)
Orzeczenie o niepełnosprawności / Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (z PZOSN)

TŁUMACZENIA POŚWIADCZONE Z ANGIELSKIEGO NA POLSKI

AKTY STANU CYWILNEGO
Certified copy of an entry of birth /UK Birth Certificate/ Świadectwo urodzenia/ Akt urodzenia Wielka Brytania
Certified copy of an entry of marriage /UK Marriage Certificate/ Świadectwo małżeństwa/ Akt małżeństwa Wielka Brytania
Certified copy of an entry of death /UK Death Certificate/ Świadectwo zgonu / Akt zgonu Wielka Brytania
Record of Marriage (Canada)
Marriage Certificate (Ireland)
Birth Certificate (Australia)
Marriage Certificate (Australia)
No Impediment
Marriage License
DOKUMENTY SAMOCHODOWE I INNE
UK Registration Certificate (DVLA) Dowód rejestracyjny Wielka Brytania
Driving licence (UK, Canada, India, Georgia, Sri Lanka, Pakistan, Ukraine, Belarus, Kirgistan, etc.) /Driver License (USA)
Apostille

 

OFEROWANE JĘZYKI:

Angielski
Niemiecki
Rosyjski
Francuski
Pozostałe języki w porządku alfabetycznym:
Arabski
Białoruski
Bułgarski
Chiński
Chorwacki
Czeski
Duński
Estoński
Fiński
Grecki
Hiszpański
Japoński
Litewski
Łotewski
Niderlandzki
Norweski
Portugalski
Rumuński / Mołdawski
Serbski
Słowacki
Słoweński
Szwedzki
Turecki
Ukraiński
Uzbecki
Węgierski
Włoski
Inne dostępne kombinacje językowe:
ukraiński-angielski
rosyjski-angielski
angielski-francuski
angielski-niemiecki
rosyjski-niemiecki
rosyjski-francuski

 

Informacje dotyczące sposobu rozliczania ilości stron

  • Zgodnie z obowiązującymi przepisami, strona rozliczeniowa tłumaczenia poświadczonego liczy 1125 znaków ze spacjami.
  • Strona rozliczeniowa tłumaczenia nieprzysięgłego liczy 1500 znaków ze spacjami.
  • O ile wyraźnie nie wskazano inaczej, podane powyżej stawki są stawkami netto, do których należy doliczyć 23% VAT.

Tryby wykonywania tłumaczeń przysięgłych i specjalistycznych

Standardowy Pełne dwa dni robocze i do 6 stron dziennie
Przyspieszony Jeden dzień roboczy i do 9 stron dziennie + 25%
Ekspresowy Na następny dzień i do 12 stron dziennie + 50%
Superekspresowy Tego samego dnia i powyżej 12 stron dziennie + 100%

 

  • W przypadku tłumaczeń ekspresowych i superekspresowych pracujemy również w dni wolne od pracy.
  • W przypadku trybu zwykłego do czasu realizacji nie wlicza się sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy, a także dnia złożenia zlecenia i odbioru.
  • W przypadku tekstów odręcznych, o skomplikowanej edycji, słabo czytelnych zastrzegamy możliwość doliczenia dodatku za utrudnienia do 25%.
  • Dodatkowy egzemplarz tłumaczenia przysięgłego: 20% (w przypadku większej liczby egzemplarzy lub bardziej obszernych tłumaczeń istnieje możliwość negocjacji).
  • Poświadczenie dostarczonego tłumaczenia: 50% stawki podstawowej, przy założeniu minimalnej ingerencji tłumacza przysięgłego w dostarczone tłumaczenie.
  • W przypadku szczególnie trudnych tekstów specjalistycznych (technicznych, medycznych, itp.), wymagających dodatkowej konsultacji ze specjalistą w danej dziedzinie, stawki ustalane są indywidualnie.
  • Weryfikacja przez native speakera 30%
Opinie naszych klientów
Zapraszamy do naszych biur