Czy muszę dokument przynieść osobiście?

W przypadku tłumaczeń nieprzysięgłych, sprawa jest prosta. Tekst do tłumaczenia przesyłany jest zazwyczaj pocztą elektroniczną i w ten sam sposób odsyłane jest tłumaczenie. W przypadku tłumaczeń przysięgłych poświadczanych za zgodność z oryginałem, konieczne jest okazanie oryginalnego dokumentu tłumaczowi. Dla wygody klienta, okazanie to może nastąpić jednak przy odbiorze tłumaczenia. Do tłumaczenia przyjmujemy wówczas skan dokumentu. Przesyłając go należy upewnić się, że jest on kompletny i wyraźny, a elementy na skanie niewidoczne, takie jak treść pieczęci suchej, należy opisać w mailu.

Opinie naszych klientów
Zapraszamy do naszych biur