Czy konieczny jest oryginał dokumentu?

I tak i nie. Tłumaczenia przysięgłe wykonujemy zarówno z oryginału, jak i kopii dokumentu, jednak informacja o tym fakcie pojawia się w formule uwierzytelnienia, co z kolei może wpłynąć na uznanie takiego tłumaczenia przez właściwe organy. W sprawach pilnych zdarza się często, że klienci zlecają nam tłumaczenie z kopii, którą dysponują, a kiedy mają już oryginał, tłumaczenie poświadczane jest za zgodność z oryginałem. W takich przypadkach zawsze radzimy klientom, aby zapytali we właściwym urzędzie, w którym złożone ma być tłumaczenie przysięgłe, czy honoruje on tłumaczenia poświadczone za zgodność z kopią/ tekstem choćby tymczasowo.

Opinie naszych klientów
Zapraszamy do naszych biur