Czy można wykonać tłumaczenie przysięgłe tylko fragmentu dokumentu?

Tak, pod warunkiem zachowania zasad przyjętych dla tłumaczeń przysięgłych, w tym przede wszystkim zasady, że tłumaczenie nie może przeinaczać sensu oryginału.

Opinie naszych klientów
Zapraszamy do naszych biur