Co to jest apostille i do czego służy?

(Klauzula) Apostille jest to poświadczenie dokumentu w jednym państwie w celu legalnego użycia go w innym państwie. Wydawane jest na podstawie Konwencji Haskiej z 5 października 1961 r. przez właściwy organ państwa pochodzenia dokumentu będącego stroną konwencji (w różnych krajach są to różne instytucje / osoby). W Polsce apostille wydaje Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Ma ono formę dziesięciu punktów zawierających ściśle określone informacje dotyczące dokumentu oraz jego wydania i jest trwale doszywane do poświadczanego dokumentu. Najogólniej rzecz biorąc apostille poświadcza, że określona osoba / instytucja miała prawo wydać dany dokument w danym kraju. Nie poświadcza natomiast treści tego dokumentu.

Opinie naszych klientów
Zapraszamy do naszych biur