Co to jest tłumaczenie przysięgłe?

Tłumaczenie przysięgłe to potoczne określenie tłumaczenia uwierzytelnionego (poświadczonego) przez tłumacza przysięgłego. Zasady wykonywania tłumaczeń przysięgłych reguluje ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego z 25 listopada 2004 r. oraz właściwe rozporządzenia. Prawo szczegółowo reguluje zasady wykonywania takich tłumaczeń, przy czym najważniejsze z nich to: uwzględnienie krótkiego opisu dokumentu (zabezpieczenia, znaki graficzne i symbole), uwzględnienie / opis pieczęci, podpisów, wykreśleń i wszelkich innych cech dokumentu, które tłumacz uzna za wskazane w danym przypadku, tłumaczenie zabezpieczone jest przed zapisem, zmianami (podobnie jak u notariuszy), każde tłumaczenie przysięgłe na końcu zawiera formuję poświadczającą z informacją czy tłumaczenie wykonano z oryginału czy z kopii, datę, unikatowy dla dokumentu numer repertorium tłumacza oraz jego pieczęć i podpis, tłumaczenie przysięgłe ma formę papierową z oryginalnym podpisem i pieczęcią tłumacza.

Opinie naszych klientów
Zapraszamy do naszych biur