Ekspresowe tłumaczenie wpisu do CEIDG

Ekspresowe tłumaczenie wpisu do CEIDG – Focus Tłumaczenia Warszawa

 

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) to jeden z najważniejszych dokumentów rejestracyjnych w przypadku jednoosobowych firm lub spółek cywilnych. Jego tłumaczenia dokonuje się, gdy firma zamierza działać (w różnej formie) poza granicami kraju.

Kiedy jest ono konieczne? Czy każde tłumaczenie musi być uwierzytelnione? Ile trwa ekspresowe tłumaczenie dokumentów?

Odpowiedź na te pytania znajdziesz w poniższym tekście.

 

Kiedy potrzebne jest tłumaczenie wpisu do CEIDG?

 

Wpis do CEIDG zawiera informacje na temat działalności gospodarczej oraz jej statusu prawnego. Z tego względu dokumentem często zainteresowani są kontrahenci lub potencjalni klienci. Dzięki niemu mogą oni sprawdzić, czy współpraca z firmą będzie bezpieczna.

 

We wpisie do CEIDG znaleźć można przede wszystkim informacje na temat tego, czy firma rzeczywiście jest zarejestrowana, czyli ma prawo do prowadzenia działalności, oraz czy nie jest w stanie likwidacji. Oprócz tego partnerzy biznesowi z dokumentu mogą też uzyskać informacje na temat sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

 

Problem pojawia się, gdy współpraca nawiązywana jest z kontrahentem z innego kraju. Jeśli nie zna on języka polskiego, może wymagać tłumaczenia wpisu do CEIDG. Pozwoli to zabezpieczyć transakcję międzynarodową. Jednak tłumaczenie dokumentów rejestracyjnych jest niezbędne nie tylko w przypadku zawierania umowy z klientem zagranicznym. Przetłumaczonego wpisu do CEIDG mogą też wymagać organy państwowe lub instytucje finansowe innego kraju.

 

Które branże najczęściej korzystają z usługi tłumaczenia wpisu do CEIDG?

 

Tłumaczenia wpisu do CEIDG może potrzebować każda działalność gospodarcza, niezależnie od branży, jeśli zamierza współpracować z kontrahentem zagranicznym, założyć konto bankowe w innym państwie czy uczestniczyć w przetargach poza granicami kraju. Jednak obecnie tłumaczenia dokumentów rejestracyjnych cieszą się największą popularnością wśród firm transportowych, które najczęściej zamawiają usługę tłumaczenia na kilka języków.

 

Przewoźnik międzynarodowy w ciągu roku czy nawet miesiąca wielokrotnie przekracza granicę państwa i dostarcza towary do różnych krajów. Ze względu na charakter działalności takie firmy bardzo często potrzebują tłumaczenia dokumentów rejestracyjnych, które potwierdzą ich wiarygodność w oczach partnerów biznesowych.

 

Czym jest tłumaczenie uwierzytelnione i kiedy jest konieczne?

 

Tłumaczenie uwierzytelnione potocznie nazywane jest przysięgłym, ponieważ wykonać je może jedynie tłumacz przysięgły. Jest to osoba z odpowiednimi uprawnieniami, posiadająca specjalną pieczęć, którą oznacza tłumaczone dokumenty. Pieczęć ta zawiera m.in. imię i nazwisko tłumacza oraz wskazanie języka, do którego ma on uprawnienia.

 

Tłumaczenie uwierzytelnione od zwykłego różni się tym, że zawiera oświadczenie tłumacza, który potwierdza, że ma uprawnienia do wykonywania danej czynności, zna oba języki oraz że tekst jest zgodny z dokumentem źródłowym. Oprócz tego do tłumaczenia dołączane są też: numer repertorium oraz informacje na temat tego, z jakiego dokumentu korzystał tłumacz przysięgły (oryginał, odpis, kopia) i kiedy zostało ono wykonane.

 

Czy tłumaczenie uwierzytelnione zawsze jest konieczne? Nie. W niektórych przypadkach wystarczy tłumaczenie zwykłe. Uwierzytelnienie tłumaczenia przez osobę do tego uprawnioną będzie niezbędne, gdy ma być ono oficjalnym dokumentem dla organu państwowego (np. sądu) lub instytucji finansowej (np. banku). W przypadku współpracy biznesowej decyzja zależy od strony przyjmującej tłumaczenie. Niektórzy kontrahenci będą tego wymagać, innym wystarczy tłumaczenie zwykłe.

 

Ile trwa ekspresowe tłumaczenie wpisu do CEIDG?

 

Niektóre okoliczności wymagają dostarczenia przez firmę tłumaczenia wpisu do CEIDG w bardzo krótkim czasie. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy dokument przyjmuje organ państwowy czy instytucja finansowa, jak i gdy wymaga go kontrahent. W takich przypadkach warto korzystać z usługi ekspresowego tłumaczenia wpisu do CEIDG.

 

Dzięki skorzystaniu z tej opcji możesz otrzymać gotowy tekst nawet tego samego dnia. Oczywiście szybsze tempo tłumaczenia wiąże się z większym wysiłkiem tłumacza, dlatego taka usługa jest droższa niż tłumaczenie w trybie zwykłym. Jednak cena jest adekwatna do jakości usługi, ponieważ firma otrzymuje tłumaczenie w bardzo krótkim czasie, ale nie odbija się to negatywnie na jego jakości.

 

Tłumaczenie dokumentów rejestracyjnych takich jak wpis do CEIDG jest niezbędne, jeśli firma działa poza granicami kraju. Bez tego niektóre transakcje nie mogłyby zostać dokończone, a sprawy rozwiązane. W sytuacjach, gdy gotowy dokument potrzebny jest w trybie natychmiastowym, warto korzystać z usługi tłumaczenia ekspresowego.

Opinie naszych klientów
Zapraszamy do naszych biur