Czy potrzebujesz tłumacza przysięgłego? W jakich okolicznościach i przy jakich dokumentach wymagane jest tłumaczenie poświadczone

Znajomość języków obcych to w dzisiejszych czasach jedna z ważniejszych umiejętności, które wymagane są przez pracodawców podczas ubiegania się o pracę w międzynarodowych firmach. Przydaje się również w życiu codziennym, kiedy musimy przetłumaczyć konkretny dokument np. na język angielski, niemiecki czy rosyjski. W wielu przypadkach zwykłe, nawet samodzielne tłumaczenie nie będzie wystarczające, a wymagane jest tłumaczenie wykonane przez profesjonalne biuro tłumaczeń. Warszawa jest miastem, w którym otrzymasz pomoc i możesz skorzystać z szerokiej oferty tłumaczeń przysięgłych.

Czym właściwie jest tłumaczenie przysięgłe, które inaczej nazywane jest tłumaczeniem poświadczonym? Które biuro tłumaczeń z Warszawy oferuje takie usługi i kiedy jesteś zmuszony z niego skorzystać?

Co to jest tłumaczenie przysięgłe?

Tłumaczenie przysięgłe, czyli tłumaczenie poświadczone, może być wykonane tylko przez osobę do tego uprawnioną, czyli przez tłumacza przysięgłego. Jest on wpisany na oficjalną listę tłumaczy przysięgłych, którą prowadzi Minister Sprawiedliwości. Tłumaczenie musi być zgodne z Ustawą z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego. Każde tego rodzaju tłumaczenie opatrzone jest pieczęcią wydawaną przez Mennicę Państwową. Co się na niej znajduje?

 • Podstawowe dane tłumacza przysięgłego, czyli jego imię i nazwisko
 • Język, na jaki zostało wykonane tłumaczenie
 • Pozycja, którą tłumacz zajmuje na liście polskich tłumaczy przysięgłych

Ponadto tłumaczenie uwierzytelnione zawiera podpis tłumacza. Jest ono również wpisywane do specjalnego rejestru tłumaczeń przysięgłych, tzw. repertorium. Ze względu na charakter dokumentu dodatkowo przy wpisie odnotowana jest data przyjęcia konkretnego dokumentu, który będzie tłumaczony, a także data oddanego już gotowego tłumaczenia. Nie może też zabraknąć szczegółowego opisu zlecenia z liczbą stron i wykonanych egzemplarzy.

Artykuł prasowy, ulotkę reklamową, stronę internetową możesz przetłumaczyć samodzielnie, jeżeli znasz dobrze konkretny język obcy. Możesz też to zadanie powierzyć zwykłemu tłumaczowi, który nie posiada tytułu tłumacza przysięgłego. W przypadku dokumentów urzędowych takie tłumaczenie nie będzie akceptowane. Tylko biuro tłumaczeń z Warszawy lub innego miasta, zatrudniające tłumacza przysięgłego może wykonać taki przekład na wymagany język obcy.

Dokumenty wymagające tłumaczenia poświadczonego

Dla wszystkich pism urzędowych wymagane jest tłumaczenie uwierzytelnione, czyli tłumaczenie przysięgłe. Jeżeli chcesz dokument złożyć w instytucji państwowej, musi koniecznie być opatrzone pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego. W przeciwnym razie nie będzie ono przyjęte. Do takich dokumentów należą przede wszystkim:

 • testamenty
 • akty notarialne i akty stanu cywilnego
 • umowy kupna-sprzedaży
 • oficjalne kontrakty
 • darowizny
 • umowy cywilnoprawne
 • dokumenty rejestracyjne wszelkiego rodzaju pojazdów
 • dokumenty bankowe i ubezpieczeniowe
 • certyfikaty, dyplomy i poświadczenia świadectw
 • dokumenty sądowe, np. wyroki sądowe
 • umowy o pracę
 • pełnomocnictwa

Tłumaczenia przysięgłego wymagają więc urzędy, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe i sądy. Biuro tłumaczeń z Warszawy Focus oferuje jednak nie tylko tłumaczenia pisemne, ale też ustne. Tłumacz przysięgły towarzyszy podczas zawierania małżeństwa między obywatelem Polski i obcokrajowcem, nieznającym języka polskiego lub też przy aktach notarialnych. W takich okolicznościach nie jest wymagana pieczęć tłumacza przysięgłego, a jedynie złożony przez niego podpis.

Nie każdy tłumacz to tłumacz przysięgły

Przetłumaczone dokumenty przez tłumacza przysięgłego zachowują formę prawną. Aby tak było tłumacz musi spełnić konkretne wymagania. Tłumaczem przysięgłym może być osoba, która bardzo dobrze zna język polski i posiada polskie obywatelstwo lub jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Nie może również być karana za przestępstwa umyślne. Tłumacz przysięgły posiada tytuł magistra i zdolność do czynności prawnych. Warunkiem koniecznym jest zdanie egzaminu na tłumacza przysięgłego.

Ekspresowe tłumaczenia Warszawa – tłumaczymy dokumenty „na wczoraj”

Zdarzają się sytuacje, kiedy tłumaczenia dokumentu urzędowego potrzebujemy wykonać w bardzo krótkim czasie. Standardowy termin realizacji nie jest wystarczający, mógłby spowodować opóźnienia w postępowaniu. Ekspresowe tłumaczenia w Warszawie to opcja, która umożliwia otrzymanie przetłumaczonego dokumentu nawet tego samego dnia. Jest to jednak związane z większym nakładem pracy tłumacza, niekiedy nawet poświęcenia dnia ustawowo wolnego od pracy. To oznacza wyższy koszt realizacji, jednak z gwarancją otrzymania tłumaczenia w ustalonym terminie.

Dokumenty wymagające uwierzytelnienia musi przetłumaczyć tłumacz przysięgły. To warunek konieczny, aby zostały zaakceptowane przez instytucje państwowe. Wciąż masz wątpliwości, czy potrzebujesz tłumaczenia zwykłego czy poświadczonego? Zapytaj naszych ekspertów!

Opinie naszych klientów
Zapraszamy do naszych biur