Studia za granicą. Potrzebujesz tłumaczenia dokumentów

Wyjazd za granicę to doskonała opcja dla osób, które nie tylko poszukują dobrze płatnej pracy, chcą się rozwijać i wzbogacać swój bagaż doświadczeń zawodowych, ale też dla tych, którzy po ukończeniu szkoły średniej zastanawiają się nad wyborem kierunku i miejsca studiów. Młodzi Polacy coraz chętniej wyjeżdżają za granicę, gdzie podejmują studia. Pozwala im to zarówno zdobyć wykształcenie, jak również zobaczyć nowe miejsca i poznać ciekawych ludzi. Biuro tłumaczeń z Warszawy każdego roku otrzymuje dokumenty, których tłumaczenie jest wymagane w obcym kraju, aby móc podjąć studia. Warto zadbać o to odpowiednio wcześnie.

Polacy za granicą – gdzie studiuje nas najwięcej?

Już od kilku lat Polska traci studentów, którzy decydują się na zagraniczne uczelnie. Jak wynika z danych Elab Education Laboratory w roku akademickim 2017/2018 poza granicami naszego kraju studia rozpoczęło aż 15% więcej Polaków niż w roku wcześniejszym. Tendencja jest wciąż wzrostowa. Najczęściej młodzi ludzie wyjeżdżają do Wielkiej Brytanii. Wynika to najprawdopodobniej z obowiązującego na tamtejszych uczelniach języka angielskiego, którego znajomością może pochwalić się większość uczniów w Polsce. Dużą popularnością cieszą się też Stany Zjednoczone, jednak wyjazd za ocean związany jest dodatkowo z koniecznością posiadania wizy oraz wyższymi kosztami. Ci, którzy lepiej radzą sobie z językiem niemieckim, decydują się na studia u naszych zachodnich sąsiadów. Są też tacy, którzy upodobali sobie inne kraje europejskie, jak Holandia, Hiszpania czy chociażby Włochy.

W każdym z tych krajów obowiązują inne zasady rekrutacji, jak też inaczej przebiegają studia. Jeżeli już wybrałeś kraj, w których chcesz się uczyć, a także zdecydowałeś się na konkretny kierunek i uczelnię, musisz złożyć swoją aplikację. W zależności od kraju będziesz zobowiązany do złożenia konkretnych dokumentów, które należy przetłumaczyć na obowiązujący w nim język.

Dokumenty wymagane na studia za granicą

Pierwszy etap rekrutacji to zazwyczaj złożenie swojej aplikacji drogą internetową. Wymaga to od Ciebie znajomości języka obcego, aby odpowiednio zinterpretować wszystkie kroki, które musisz wykonać. Uzupełniasz formularze swoimi ocenami, osiągnięciami i oczywiście danymi osobowymi. Kolejny etap to złożenie dokumentów, które będą ich potwierdzeniem (na większość uczelni możesz dokumenty wysłać pocztą). Muszą być one przetłumaczone na język narodowy, jakim posługują się obywatele wybranego przez Ciebie kraju. Często uczelnie akceptują też tłumaczenia na język angielski do krajów nieanglojęzycznych. Tłumaczeniami dokumentów potrzebnych na studia zajmuje się biuro tłumaczeń z Warszawy, które zwraca również uwagę na szczególne wymagania niektórych uczelni.

W zależności od kraju, jak też uczelni, często konieczne jest tłumaczenie poświadczone, czyli wykonane przez tłumacza przysięgłego. Nie każde biuro tłumaczeń w Warszawie może zaoferować taką usługę. Na stronie uczelni powinna znajdować się informacja o tym, jakie tłumaczenie dokumentów jest na niej wymagane przy rekrutacji obcokrajowców. Tłumaczenie poświadczone (przysięgłe) po angielsku oznaczone będzie jako certified translation lub sworn translation, a w niektórych krajach jako notarised translation. Warto zwrócić uwagę, czy uczelnia wymaga dołączenia do takiego tłumaczenia kserokopii świadectwa, kopii poświadczonej czy oryginału dokumentu. Praktyka w tym względzie bywa bardzo różna. Dla własnego komfortu i spokoju warto jest jednak zawsze mieć tłumaczenie poświadczone, które jest akceptowane nie tylko przez placówki edukacyjne, ale też instytucje państwowe.

Jakie przetłumaczone dokumenty będziesz musiał przedstawić, aby zostać zakwalifikowanym do grona kandydatów i tym samym potencjalnych studentów wybranej uczelni? Poniżej podajemy tylko przykłady z zastrzeżeniem, że zawsze warto sprawdzić szczegóły na stronie internetowej uczelni:

 • odpis bądź kopia świadectwa maturalnego
 • odpis bądź kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • odpis bądź kopia świadectwa ukończenia klasy drugiej szkoły średniej
 • odpis bądź kopia świadectwa ukończenia klasy pierwszej szkoły średniej
 • odpowiedni wynik egzaminu językowego (np. IELTS, TOEFL, CAE)
 • tłumaczenia poświadczone powyższych

To jednak tylko podstawowe dokumenty, które musisz wcześniej przetłumaczyć lub powierzyć to zadanie profesjonalnemu tłumaczowi. W zależności od kierunku możesz zostać poproszony o przedstawienie także innych materiałów, jak np. wyniki badań lekarskich. Są one potrzebne m.in. na kierunkach technicznych i medycznych. One również muszą być w języku obowiązującym w konkretnym kraju. Bardzo często, szczególnie w Wielkiej Brytanii, uczelnie wymagają złożenia wraz z całą dokumentacją listu motywacyjnego, zwanego personal statement, w którym kandydat opisze swoją osobę, swoje zdolności, kompetencje i osiągnięcia, udowadniając, że spełnia warunki do podjęcia tych konkretnych studiów. Podobnie jak inne pisma, również list motywacyjny tłumaczymy na język obcy. Na końcowym etapie rekrutacji wymagane jest dostarczenia tłumaczenia przysięgłego matury.

Studia i praca za granicą, a wymagane dokumenty

Coraz więcej młodych ludzi łączy studia z pracą, jest to również częste zjawisko za granicą. Studia w kraju kosztują mniej, dzienne studia na uczelniach państwowych są darmowe, a zaoczne i na uczelniach prywatnych kosztują nawet kilkakrotnie mniej niż za granicą. Ponadto zarobki rodziców w Polsce są niekiedy niewystarczające, aby w pełni sfinansować dziecku studia zagraniczne, których koszt jest często znacznie wyższy.

Chcesz zarobić na swoje kieszonkowe i mieszkanie? Planujesz zdobywać doświadczenia już na etapie studiów, aby ułatwić sobie start w przyszłości? Wykonaj tłumaczenia w Warszawie nie tylko dokumentów, których potrzebujesz na studia, ale też tych, które będą Ci potrzebne podczas ubiegania się o pracę. W tym przypadku pracodawca często wymaga, aby tłumaczenia wykonane były przez tłumacza przysięgłego, jak np. wyniki badań lekarskich, zaświadczenie o stanie zdrowia, posiadane certyfikaty, świadectwa czy referencje.

Jakie dokumenty musisz posiadać w obcym języku, aby móc ubiegać się o pracę za granicą?

 • Podstawowy dokument potwierdzający Twoje wykształcenie, umiejętności, doświadczenie i kompetencje, czyli CV
 • List motywacyjny (wersja uniwersalna, którą możesz dowolnie modyfikować i uzupełniać w zależności od stanowiska, o jakie się ubiegasz)
 • Referencje, jeżeli już wcześniej pracowałeś
 • Certyfikaty, jakie otrzymałeś po ukończeniu kursów (ich dołączenie do dokumentów pomoże Ci wyróżnić się spośród innych kandydatów)
 • Wyniki badań lekarskich, jeżeli są wymagane (zawsze warto je mieć, nawet na wszelki wypadek)

Wyjazd za granicę już na etapie nauki to wejście na drogę zawodową z dużą siłą. Otwierają się przed Tobą nowe możliwości i poszerza się perspektywa znalezienia w przyszłości lepiej płatnej pracy. Aby już na starcie nie zderzyć się z przysłowiową ścianą, przygotuj się do rekrutacji, kompletując dokumenty odpowiednio wcześnie. Biuro tłumaczeń z Warszawy pomoże Ci zadbać o ich prawidłową i wymaganą przez uczelnię formę.

Opinie naszych klientów
Zapraszamy do naszych biur