Czy po apostille muszę zgłosić się osobiście bezpośrednio do MSZ w Warszawie?

Nie. Sprawę można załatwić zarówno osobiście jak i korespondencyjnie lub za pośrednictwem innej osoby. Zlecając nam tłumaczenie dokumentu możecie Państwo liczyć na nas również w kwestii załatwienia sprawy apostille. Warunkiem jest przesłanie / dostarczenie nam oryginału dokumentu i uzgodnienie wszelkich procedur telefonicznie.

Opinie naszych klientów
Zapraszamy do naszych biur