Dane zamawiającego

Szczegóły zamówienia

(akceptujemy pliki z rozszerzeniem *.pdf, *.doc oraz *.docx)

Zobowiązuję się dokonać płatności za w/w usługę wg wyceny brutto ustalonej z firmą FOCUS Translations.
Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję zasady współpracy zawarte w Regulaminie, które stanowią integralną część niniejszego dokumentu. Oświadczam, że jestem osobą upoważnioną do reprezentowania firmy.

Wysyłając zlecenie tłumaczenia wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu wyceny i realizacji zamówienia na tłumaczenie przez firmę FOCUS Translations zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych.