Zleć tłumaczenie

Dane zamawiającego

Nazwa firmy / Imię i nazwisko (wymagane)

Ulica (wymagane)

Numer domu i mieszkania (wymagane)

Kod pocztowy (wymagane)

Miasto (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Adres e-mail (wymagane)

NIP (w przypadku firm)

Szczegóły zamówienia

Z języka (wymagane)

Na język (wymagane)

Typ (wymagane)

Na kiedy (wymagane)

Sposób odbioru tłumaczenia (wymagane)

Sposób odbioru faktury VAT / paragonu (wymagane)

Dodatkowe uwagi / pytania

Plik z rozszerzeniem: *.pdf, *.doc lub *.docx (wymagane)

Zobowiązuję się dokonać płatności za w/w usługę wg wyceny brutto ustalonej z firmą FOCUS Translations.

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję zasady współpracy zawarte w Regulaminie, które stanowią integralną część niniejszego dokumentu.

Oświadczam, że jestem osobą upoważnioną do reprezentowania firmy.

Dbamy o Twoją prywatność. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Magdalena Zarzeczna, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą FOCUS Translations, ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa, NIP: 527-139-79-92. Podane dane będą przetwarzane w celu kontaktu zwrotnego.

Opinie naszych klientów

Zapraszamy do naszych biur