Zleć tłumaczenie

  Dane zamawiającego

  Nazwa firmy / Imię i nazwisko (wymagane)

  Ulica (wymagane)

  Numer domu i mieszkania (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  Miasto (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Adres e-mail (wymagane)

  NIP (w przypadku firm)

  Szczegóły zamówienia

  Z języka (wymagane)

  Na język (wymagane)

  Typ (wymagane)

  Na kiedy (wymagane)

  Sposób odbioru tłumaczenia (wymagane)

  Sposób odbioru faktury VAT / paragonu (wymagane)

  Dodatkowe uwagi / pytania

  Plik z rozszerzeniem: *.pdf, *.doc lub *.docx (wymagane)

  Zobowiązuję się dokonać płatności za w/w usługę wg wyceny brutto ustalonej z firmą FOCUS Translations.

  Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję zasady współpracy zawarte w Regulaminie, które stanowią integralną część niniejszego dokumentu.

  Oświadczam, że jestem osobą upoważnioną do reprezentowania firmy.

  Dbamy o Twoją prywatność. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Magdalena Zarzeczna, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą FOCUS Translations, ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa, NIP: 527-139-79-92. Podane dane będą przetwarzane w celu kontaktu zwrotnego.

  Opinie naszych klientów
  Zapraszamy do naszych biur