Tłumaczenia medyczne

Wykonujemy tłumaczenia pisemne przysięgłe i nieprzysięgłe tekstów i dokumentów z dziedziny szeroko pojętej medycyny, opieki zdrowotnej i techniki medycznej, w tym tłumaczenia opinii, analiz badawczych, charakterystyk produktów, instrukcji obsługi czy certyfikatów.

Ze względu na wysoce specjalistyczną treść, tłumaczenia te zawsze wykonywane są przez tłumaczy specjalistów branżowych lub we współpracy ze specjalistą w danej dziedzinie, aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny tłumaczenia. Z tych samych względów staramy się w miarę możliwości na bieżąco współpracować z klientem.

Przykłady tłumaczonych dokumentów:

 • Certyfikat zgodności
 • Certyfikat WE
 • Certyfikaty bezpieczeństwa
 • Opinia
 • Analiza badawcza
 • Karta charakterystyki substancji
 • Karta informacyjna leczenia szpitalnego (wypis)
 • Skierowanie
 • L4
 • Rozpoznanie
 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • Orzeczenie o niepełnosprawności
 • Polisa ubezpieczeniowa
 • Opinia psychologiczna
Opinie naszych klientów
Zapraszamy do naszych biur