Tłumaczenia tematycznie

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w przekładzie dokumentów i tekstów prawniczych reprezentujących różne dziedziny prawa, w tym prawo gospodarcze, administracyjne, prawo pracy, prawo rodzinne, opiekuńcze czy spadkowe.

Prowadzimy stałą obsługę tłumaczeniową kancelarii prawnych, biur patentowych, kancelarii doradztwa podatkowego.

Zapewniamy wsparcie translatorskie w postępowaniach sądowym, sądowo-administracyjnym, antymonopolowym, patentowym, upadłościowym, przetargowym.

Zapewniamy koordynację tłumaczeń w przypadku skomplikowanych procedur wymagających przekładu dokumentów z wielu języków.

Na życzenie prowadzimy archiwum i glosariusz terminologii przyjętej w danym projekcie lub u danego klienta.

Nasi tłumacze posiadają pełne wykształcenie językowe, udokumentowane doświadczenie w przekładzie prawniczym oraz dobrą znajomość rzeczywistości prawnej w obszarze swojego języka.

Tłumacząc umowę, pozew, wyrok, pismo procesowe, wniosek patentowy czy SIWZ zawsze staramy się mieć na uwadze ostateczny cel przekładu, a naszą pracę postrzegamy jako inwestycję w powodzenie całego przedsięwzięcia.

Przykłady tłumaczonych dokumentów:

 • Umowy w obrocie gospodarczym (handlowe)
 • Umowy licencyjne
 • Umowy kredytowe
 • Akty założycielskie
 • Statuty
 • Regulaminy
 • Uchwały
 • Sprawozdania finansowe
 • Bilanse
 • Protokoły
 • Pełnomocnictwa
 • Zaświadczenia poręczenia
 • Gwarancje bankowe
 • Wypisy z KRS
 • Wypisy z KW
 • Pozwy
 • Pisma procesowe
 • Wyroki
 • Opinie prawne
 • Dokumenty spadkowe
 • Testamenty
 • Dokumenty rozwodowe
 • Normy
 • Dokumentacja przetargowa SIWZ
 • Karty charakterystyki
 • Wnioski patentowe

Wykonujemy tłumaczenia pisemne przysięgłe i nieprzysięgłe tekstów i dokumentów z dziedziny szeroko pojętej medycyny, opieki zdrowotnej i techniki medycznej, w tym tłumaczenia opinii, analiz badawczych, charakterystyk produktów, instrukcji obsługi czy certyfikatów.

Ze względu na wysoce specjalistyczną treść, tłumaczenia te zawsze wykonywane są przez tłumaczy specjalistów branżowych lub we współpracy ze specjalistą w danej dziedzinie, aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny tłumaczenia. Z tych samych względów staramy się w miarę możliwości na bieżąco współpracować z klientem.

Przykłady tłumaczonych dokumentów:

 • Certyfikat zgodności
 • Certyfikat WE
 • Certyfikaty bezpieczeństwa
 • Opinia
 • Analiza badawcza
 • Karta charakterystyki substancji
 • Karta informacyjna leczenia szpitalnego (wypis)
 • Skierowanie
 • L4
 • Rozpoznanie
 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • Orzeczenie o niepełnosprawności
 • Polisa ubezpieczeniowa
 • Opinia psychologiczna

Prowadzenie działalności gospodarczej wykraczające poza granice jednego kraju wiąże się często z koniecznością tłumaczenia dokumentów. Dotyczy to zarówno małych firm, jak i większych podmiotów tworzących zagraniczne filie, czy korporacji ponadnarodowych. Wykonujemy tłumaczenia z zakresu ekonomii i finansów, w zależności od potrzeb naszych Klientów – przysięgłe lub zwykłe.

Przykłady tłumaczonych dokumentów:

 • sprawozdanie finansowe
 • bilans
 • rachunek zysków i strat
 • sprawozdanie zarządu spółki
 • opinia biegłego rewidenta
 • raport z badania spółki
 • raporty sporządzane przez firmy konsultingowe np.
 • dotyczące cen transferowych
 • dokumenty do przetargów
 • potwierdzenie salda
 • historia kredytowa
 • wyciąg z rachunku bankowego
 • opinie z BIG lub jego zagranicznych odpowiedników
 • zaświadczenia z ZUS
 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego
 • PIT
 • zaświadczenia o VAT
 • zaświadczenia z GUS
 • certyfikat rezydencji podatkowej
 • faktura lub rachunek

Tłumaczenia tekstów technicznych obejmują bardzo różne dziedziny i wymagają bardzo wysokiej specjalizacji tłumaczy, a nierzadko dodatkowych konsultacji ze specjalistami w danej dziedzinie. Pojęcie nauk technicznych łączy bowiem ze sobą tak skrajnie różne dyscypliny jak np. informatyka i chemia albo ciepłownictwo i elektronika. Współpracujemy z wieloma tłumaczami z doświadczeniem w takich dziedzinach, jak: architektura i urbanistyka, automatyka i robotyka, budowa i eksploatacja maszyn, budownictwo, elektronika, informatyka, inżynieria i technologia chemiczna, inżynieria materiałowa, mechanika, telekomunikacja, transport. Oczywiście nie możemy zagwarantować, że w zakresie każdej z tych dziedzin jesteśmy w stanie wykonać tłumaczenie na/z dowolnego języka. Prosimy o kontakt, aby ustalić interesujące Państwa kwestie.

Przykłady tłumaczonych dokumentów:

 • specyfikacje techniczne
 • aprobaty techniczne
 • certyfikaty jakości
 • dokumentacja techniczna (w różnym zakresie)
 • świadectwa homologacji
 • patenty i wnioski patentowe
 • katalogi
 • instrukcje
 • specyfikacje istotnych warunków zamówienia

(akceptujemy pliki z rozszerzeniem *.pdf, *.doc oraz *.docx)

Zapytaj o wycenę

Obok znajduje się prosty formularz wyceny. Wystarczy wpisać wymagane dane i dodać krótki opis: Czy ma to być korekta czy tłumaczenie? Przysięgłe czy zwykłe? Na jaki język? Na kiedy jest potrzebne? Można dodać wszelkie inne istotne uwagi i oczywiście dołączyć plik (skan, zdjęcie). Warto podać szybki kontakt do siebie, np. telefon, byśmy mogli łatwo się skontaktować w razie wątpliwości lub dodatkowych pytań. Jeżeli tłumaczenie potrzebne jest pilnie, ekspresowo, a najchętniej od ręki, najlepiej najpierw zadzwonić, byśmy mogli od razu ustalić wszystkie konieczne szczegóły i jak najszybciej przystąpić do realizacji zlecenia.


Masz pytania? Zadzwoń +48 600 312 110

Interesują Państwa inne tłumaczenia? Zapraszamy do kontaktu.