yandex code

Tematy tłumaczeń

Najwyższy poziom usług tłumaczeń prawniczych

 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie w przekładzie dokumentów i tekstów prawniczych reprezentujących różne dziedziny prawa, w tym prawo gospodarcze, administracyjne, prawo pracy, prawo rodzinne, opiekuńcze czy spadkowe.
 • Prowadzimy stałą obsługę tłumaczeniową kancelarii prawnych, biur patentowych, kancelarii doradztwa podatkowego.
 • Zapewniamy wsparcie translatorskie w postępowaniach sądowym, sądowo-administracyjnym, antymonopolowym, patentowym, upadłościowym, przetargowym.
 • Zapewniamy koordynację tłumaczeń w przypadku skomplikowanych procedur wymagających przekładu dokumentów z wielu języków.
 • Na życzenie prowadzimy archiwum i glosariusz terminologii przyjętej w danym projekcie lub u danego klienta.
 • Nasi tłumacze posiadają pełne wykształcenie językowe, udokumentowane doświadczenie w przekładzie prawniczym oraz dobrą znajomość rzeczywistości prawnej w obszarze swojego języka.
 • Tłumacząc umowę, pozew, wyrok, pismo procesowe, wniosek patentowy czy SIWZ zawsze staramy się mieć na uwadze ostateczny cel przekładu, a naszą pracę postrzegamy jako inwestycję w powodzenie całego przedsięwzięcia.

FOCUS Tłumaczenia opt7 Tematy tłumaczeń

FOCUS Tłumaczenia opt8 Tematy tłumaczeń

Przykłady tłumaczonych dokumentów:

 • Umowy w obrocie gospodarczym (handlowe)
 • Umowy licencyjne
 • Umowy kredytowe
 • Akty założycielskie
 • Statuty
 • Regulaminy
 • Uchwały
 • Sprawozdania finansowe
 • Bilanse
 • Protokoły
 • Pełnomocnictwa
 • Zaświadczenia poręczenia
 • Gwarancje bankowe
 • Wypisy z KRS
 • Wypisy z KW
 • Pozwy
 • Pisma procesowe
 • Wyroki
 • Opinie prawne
 • Dokumenty spadkowe
 • Testamenty
 • Dokumenty rozwodowe
 • Normy
 • Dokumentacja przetargowa SIWZ
 • Karty charakterystyki
 • Wnioski patentowe

Profesjonalne usługi translatorskie dokumentacji prawniczej

Tłumaczenia prawnicze są wykonywane przez kadrę tłumaczy, których wieloletnie doświadczenie i wiedza przekłada się na najwyższą jakość zrealizowanych projektów. Nasza firma posiada dwie placówki mieszczące się w dogodnej lokalizacji (Warszawa Centrum oraz dzielnica Bemowo). Zapewniamy profesjonalne tłumaczenia tekstów prawniczych – jest to nasza podstawowa dziedzina specjalizacji i obszar, w którym możemy poszczycić się szczególnym doświadczeniem. Wykwalifikowani tłumacze przysięgli realizują zlecenia rzetelnie i z najwyższą starannością, dopasowując stylistykę tłumaczeń do określonego typu dokumentacji. Powierzone nam projekty tworzymy w oparciu o najwyższe standardy pracy. Dbamy o poufność powierzonych nam danych oraz bezpieczne przechowywanie informacji. Cechuje nas odpowiedzialność oraz rzetelne i terminowe wykonywanie powierzonych nam projektów.

Tłumaczenia prawnicze realizowane przez naszą doświadczoną kadrę tłumaczy obejmują swym zakresem wszystkie języki europejskie oraz wybrane pozaeuropejskie, takie jak arabski, chiński czy japoński. W naszym biurze pracują wyłącznie profesjonalni tłumacze z udokumentowanym przygotowaniem zawodowym. Podczas pracy nad tekstem skupiamy się na uwzględnieniu specyfiki form językowych charakterystycznych dla danego języka oraz specjalistycznym słownictwie dedykowanym określonej dziedzinie naukowej. Nasze przekłady są wysoce staranne. Przykładamy wagę do dbałości językowej oraz technik redaktorskich.

FOCUS Tłumaczenia opt9 Tematy tłumaczeń

Wykonujemy tłumaczenia pisemne przysięgłe i nieprzysięgłe tekstów i dokumentów z dziedziny szeroko pojętej medycyny, opieki zdrowotnej i techniki medycznej, w tym tłumaczenia opinii, analiz badawczych, charakterystyk produktów, instrukcji obsługi czy certyfikatów.

Ze względu na wysoce specjalistyczną treść, tłumaczenia te zawsze wykonywane są przez tłumaczy specjalistów branżowych lub we współpracy ze specjalistą w danej dziedzinie, aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny tłumaczenia. Z tych samych względów staramy się w miarę możliwości na bieżąco współpracować z klientem.

Przykłady tłumaczonych dokumentów:

 • Certyfikat zgodności
 • Certyfikat WE
 • Certyfikaty bezpieczeństwa
 • Opinia
 • Analiza badawcza
 • Karta charakterystyki substancji
 • Karta informacyjna leczenia szpitalnego (wypis)
 • Skierowanie
 • L4
 • Rozpoznanie
 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • Orzeczenie o niepełnosprawności
 • Polisa ubezpieczeniowa
 • Opinia psychologiczna

Prowadzenie działalności gospodarczej wykraczające poza granice jednego kraju wiąże się często z koniecznością tłumaczenia dokumentów. Dotyczy to zarówno małych firm, jak i większych podmiotów tworzących zagraniczne filie, czy korporacji ponadnarodowych. Wykonujemy tłumaczenia z zakresu ekonomii i finansów, w zależności od potrzeb naszych Klientów – przysięgłe lub zwykłe.

Przykłady tłumaczonych dokumentów:

 • sprawozdanie finansowe
 • bilans
 • rachunek zysków i strat
 • sprawozdanie zarządu spółki
 • opinia biegłego rewidenta
 • raport z badania spółki
 • raporty sporządzane przez firmy konsultingowe np.
 • dotyczące cen transferowych
 • dokumenty do przetargów
 • potwierdzenie salda
 • historia kredytowa
 • wyciąg z rachunku bankowego
 • opinie z BIG lub jego zagranicznych odpowiedników
 • zaświadczenia z ZUS
 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego
 • PIT
 • zaświadczenia o VAT
 • zaświadczenia z GUS
 • certyfikat rezydencji podatkowej
 • faktura lub rachunek

Tłumaczenia tekstów technicznych obejmują bardzo różne dziedziny i wymagają bardzo wysokiej specjalizacji tłumaczy, a nierzadko dodatkowych konsultacji ze specjalistami w danej dziedzinie. Pojęcie nauk technicznych łączy bowiem ze sobą tak skrajnie różne dyscypliny jak np. informatyka i chemia albo ciepłownictwo i elektronika. Współpracujemy z wieloma tłumaczami z doświadczeniem w takich dziedzinach, jak: architektura i urbanistyka, automatyka i robotyka, budowa i eksploatacja maszyn, budownictwo, elektronika, informatyka, inżynieria i technologia chemiczna, inżynieria materiałowa, mechanika, telekomunikacja, transport. Oczywiście nie możemy zagwarantować, że w zakresie każdej z tych dziedzin jesteśmy w stanie wykonać tłumaczenie na/z dowolnego języka. Prosimy o kontakt, aby ustalić interesujące Państwa kwestie.

Przykłady tłumaczonych dokumentów:

 • specyfikacje techniczne
 • aprobaty techniczne
 • certyfikaty jakości
 • dokumentacja techniczna (w różnym zakresie)
 • świadectwa homologacji
 • patenty i wnioski patentowe
 • katalogi
 • instrukcje
 • specyfikacje istotnych warunków zamówienia

Interesują Państwa inne tłumaczenia? Zapraszamy do kontaktu.