yandex code

Rodzaje tłumaczeń

100 stron w jeden dzień – i takim sytuacjom byliśmy już w stanie sprostać.

Tłumaczenie jest procesem, który wymaga czasu, odpowiedniej organizacji i kolejności działań. Z doświadczenia jednak wiemy, że czasem jakość przekładu jest co najmniej tak samo ważna jak szybki termin jego realizacji. O ile to tylko możliwe w kontekście zachowania jakości tłumaczenia, zawsze staramy się dostosować do wymaganych terminów, a że wiąże się to z dodatkowymi nakładami, stresem i wysiłkiem, stawki tłumaczeń zostały uzależnione od terminów w taki sposób, aby wynagrodzić tłumaczom dodatkowe godziny pracy i utrzymać wysoką motywację i zaangażowanie.

Tryby wykonywania tłumaczeń

W przypadku trybu ekspresowego i superekspresowego pracujemy również w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.

W przypadku trybu zwykłego, dzień dokonania zlecenia i dzień odbioru nie są wliczane do czasu realizacji. Na przykład, tłumaczenie zlecone w trybie zwykłym w poniedziałek po południu będzie do odbioru w czwartek rano (dwa dni robocze to wtorek i środa).

W przypadku trybu zwykłego. do czasu realizacji nie wlicza się sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.

Zwykły2 dni robocze i do 8 stron dziennieStawka podstawowa
Przyspieszony1 dzień roboczy i do 10 stron dziennie+25%
Ekspresowyna następny dzień i do 12 stron dziennie+50%
Superekspresowytego samego dnia i powyżej 12 stron dziennie+100%

Informacje dotyczące sposobu rozliczania ilości stron

Za stronę tłumaczenia przysięgłego uznaje się 1125 znaków ze spacjami.

Za stronę tłumaczenia przysięgłego uznaje się 1600 znaków ze spacjami.

Tłumaczenie przysięgłe to potoczna nazwa tłumaczenia poświadczonego lub uwierzytelnionego.

Tłumaczenia przysięgłe mogą mieć formę ustną lub pisemną.

Cechy pisemnego tłumaczenia przysięgłego:

Musi być sporządzone przez tłumacza przysięgłego posiadającego ważne uprawnienia na dany język. Musi mieć formę „papierową”. Musi na wstępie określać język, z którego tłumaczony był dokument, a na końcu być opatrzone formułą uwierzytelniającą (poświadczającą), pieczęcią i podpisem tłumacza. Zwykle uwzględnia też zwięzły opis podstawowych cech dokumentu, pieczątki i podpisy.

Tłumaczenie przysięgłe nie może być wyłącznie zapisem elektronicznym w formie pliku. Nie wyklucza to oczywiście możliwości wysłania tłumaczenia przysięgłego mailem w formie skanu lub zdjęcia, niemniej jednak tłumaczenie najpierw musi być wydrukowane, podpisane i opatrzone pieczęcią. Sam tekst tłumaczenia w formie pliku word czy pdf nie jest tłumaczeniem przysięgłym.

Z zasady każda strona tłumaczenia przysięgłego powinna być ponumerowana, parafowana i opieczętowana, a cały dokument – trwale zszyty.

Na początku tłumaczenia musi być informacja z jakiego języka (jakich języków) tłumaczony jest dokument. Może się zdarzyć, że dokument sporządzony jest w dwóch językach, na których tłumaczenie dany tłumacz posiada uprawnienia – wówczas taka informacja musi się również pojawić. Ma to na przykład miejsce, gdy formularz sporządzony jest po rosyjsku, a wypełniony po ukraińsku (dokumenty z byłego ZSRR) lub, na przykład w kraju dwujęzycznym jak Kanada, jeden dokument wskanowano w inny. W nagłówku pojawi się więc informacja: „Tłumaczenie poświadczone z języka rosyjskiego i ukraińskiego” lub „Tłumaczenie uwierzytelnione z języka angielskiego i francuskiego”.   Na końcu przekładu tłumacz umieszcza informację, w której podaje swoje imię i nazwisko oraz numer uprawnień, a także język /języki, na które uprawnienia posiada. Stwierdza również zgodność dokonanego przekładu z treścią przedstawionego mu dokumentu i określa jego status (np. „za zgodność z oryginałem / kopią / tekstem niesygnowanym itp.). Na końcu formuły podana jest miejscowość,, data oraz kolejny numer w repertorium, pod którym tłumacz zarejestrował swoje tłumaczenie.

Pisemne tłumaczenia przysięgłe mają charakter oficjalnych dokumentów, niejako zastępują dokument oryginalny sporządzony w języku obcym. Potrzebne są wszędzie tam, gdzie do podjęcia określonych czynności prawnych potrzebne jest przedstawienie ważnego dokumentu. Mówiąc najprościej – aby coś załatwić w urzędzie, sądzie, na uczelni lub innej instytucji, musimy przedstawić w niej dokument sporządzony w języku urzędowym tego państwa lub tłumaczenie przysięgłe dokumentu na ten język. Dotyczy to zarówno Polski, jak i większości innych krajów. W przypadku języków mniej rozpowszechnionych warto dowiedzieć się czy odpowiednia instytucja honoruje tłumaczenia przysięgłe na język angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski. Tak jest, na przykład w Szwecji czy Norwegii, których urzędy, poza tłumaczeniami na szwedzki czy norweski, uznają również tłumaczenia przysięgłe w języku angielskim.

Ustne tłumaczenia przysięgłe są wymagane w przypadku czynności pociągających za sobą skutki prawne, których stroną jest osoba, która nie zna języka polskiego w dostatecznym stopniu. Przykładem może być składanie zeznań w sądzie, prokuraturze, na policji, czynności z udziałem notariusza, zawarcie małżeństwa lub składania innych oświadczeń woli.

Tłumaczenia przysięgłe – j. angielskiTłumaczenia przysięgłe – j. niemiecki

FOCUS Tłumaczenia opt3 Rodzaje tłumaczeń

Najwyższy poziom usług – profesjonalne tłumaczenia przysięgłe z języka angielskiego

Zapewniamy profesjonalne tłumaczenia przysięgłe dokumentacji sądowej, urzędowej oraz firmowej. Nasi wykwalifikowani tłumacze zapewniają dokładne przełożenie tekstów ze szczegółowym uwzględnieniem specyfiki językowej. Realizujemy zlecenia na język angielski oraz na inne języki europejskie. W obszar naszej działalności wchodzą również profesjonalne usługi z zakresu  języków pozaeuropejskich. Zapewniamy dokładny i rzetelny przekład specjalistycznej dokumentacji wraz z poświadczeniem pieczęcią tłumacza przysięgłego, co umożliwia przedłożenie specjalistycznych dokumentów w sądzie, urzędzie, ambasadzie, konsulacie lub innej oficjalnej instytucji.

Tłumaczenia przysięgłe na język angielski są realizowane przez doświadczonych, wykwalifikowanych tłumaczy. Wynikiem ich pracy jest oddanie klientom profesjonalnego, zrozumiałego i dokładnego przekładu tekstu, zaopatrzonego w podpis oraz pieczęć, która nadaje dokumentacji moc prawną. Oryginalne tłumaczenia przedłożone w urzędach, sądach oraz innych instytucjach państwowych Wielkiej Brytanii, Irlandii, USA, Kanady czy Australii są w pełni wierzytelne. Należy też pamiętać, że tłumaczenia przysięgłe na język angielski są uznawane również przez inne kraje, w których angielski jest tylko jednym z języków oficjalnych, takie jak Indie, Pakistan, Filipiny czy RPA, a nawet w wielu państwach, w których angielski nie jest językiem urzędowym, ale urzędnicy uznają tłumaczenia przysięgłe na język angielski za ważne i wierzytelne. Tak jest nie tylko w wielu państwach UE, w tym szczególnie skandynawskich, ale też poza Europą, w wielu państwach Afryki i Azji. Jeśli szukają Państwo profesjonalnych usług translatorskich, serdecznie zapraszamy do naszego biura w Warszawie. Zapewniamy najwyższą jakość tłumaczeń oraz bezpieczne przechowywanie powierzonej nam dokumentacji sądowej, urzędowej oraz firmowej.

Tłumaczenia przysięgłe angielski warszawa – kompleksowe i profesjonalnie usługi

Nasi wykwalifikowani tłumacze zapewnią Państwu profesjonalne tłumaczenia przysięgłe dokumentów urzędowych i oficjalnych. Realizujemy zlecenia na język angielski oraz inne języki europejskie oraz wybrane pozaeuropejskie. Serdecznie zapraszamy Państwa do jednej z naszych placówek (Warszawa Centrum oraz Bemowo). Zapewniamy profesjonalne usługi, które umożliwią przedłożenie tłumaczeń w instytucjach państwowych oraz urzędach. Każde tłumaczenie zaopatrzone jest w podpis i pieczęć, która uwierzytelnia daną dokumentację oraz nadaje jej  moc prawną oryginalnego dokumentu. Zachęcamy do kontaktu przez nasz formularz zgłoszeniowy bądź bezpośredni kontakt. Nasi wykwalifikowani pracownicy z chęcią odpowiedzą na pytania oraz dokonają szczegółowej wyceny zlecenia.

FOCUS Tłumaczenia opt4 Rodzaje tłumaczeń

FOCUS Tłumaczenia opt5 Rodzaje tłumaczeń

Wykwalifikowana kadra zapewniająca tłumaczenia na najwyższym poziomie

Realizujemy zlecenia na tłumaczenia przysięgłe, które obejmują swym zakresem język angielski, niemiecki oraz inne języki europejskie. W skład naszego zespołu wchodzą też wykwalifikowani tłumacze przysięgli języków pozaeuropejskich. Specyfika językowa dokumentów urzędowych oraz oficjalne wymogi przekładu prawniczego sprawiają, że tłumacz musi posiadać odpowiednie ściśle określone wykształcenie filologiczne poparte pomyślnie zdanym egzaminem na tłumacza przysięgłego, jak również doświadczenie w tłumaczeniu tekstów prawniczych i specjalistycznych. Nasi tłumacze spełniają wszystkie niezbędne wymogi do pracy przy specjalistycznych tekstach urzędowych.

Tłumaczenia przysięgłe na język niemiecki, to profesjonalne przekłady tekstów urzędowych, sądowych oraz innego typu oficjalnej dokumentacji. Nasza firma, mieszcząca się w Warszawie,  posiada wykwalifikowaną kadrę specjalistów, która realizuje projekty w oparciu o najwyższe standardy pracy. Wykonywane tłumaczenia odznaczają się dokładnością oraz profesjonalizmem. Każdy dokument jest zaopatrzony w podpis oraz pieczęć, która nadaje mu moc prawną oraz uwierzytelnienie. Serdecznie zapraszamy Państwa do jednej z naszych placówek. Nasze biura znajdują się w dzielnicy Śródmieście oraz Bemowo.

Tłumaczenia przysięgłe niemiecki warszawa – profesjonalne usługi translatorskie

Tłumaczenia przysięgłe na język niemiecki w naszej firmie wykonują wykwalifikowani i doświadczeni tłumacze. Taką dokumentację mogą Państwo przełożyć w sądzie, urzędzie, ambasadzie, konsulacie bądź innych placówkach i urzędach państwowych Niemiec, Austrii czy Szwajcarii. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. W naszych biurach (Warszawa) uzyskają Państwo profesjonalne doradztwo. Nasi pracownicy z chęcią udzielą wszelkich niezbędnych informacji oraz wykonają kosztorys tłumaczenia tekstu w oparciu o jego długość oraz specyfikę.  

FOCUS Tłumaczenia opt6 Rodzaje tłumaczeń

Wykonywane przez nas tłumaczenia zwykłe nie różnią się pod względem jakościowym od tłumaczeń poświadczonych i często są wykonywane przez tych samych doświadczonych tłumaczy przysięgłych lub specjalistycznych.
Różnią się natomiast formą wydania (nie muszą być sporządzone na papierze), nie zawierają także szczegółowych opisów (podpisów, pieczęci, zabezpieczeń dokumentów itp.).

Nie stosujemy „sztywnego” cennika tłumaczeń zwykłych, starając się każdorazowo ustalić z Klientem zarówno stawkę za stronę, jak i ogólny koszt. Punktem wyjścia tych ustaleń jest jednak cena za stronę tłumaczenia przysięgłego. Stosowane są takie same cztery tryby realizacji tłumaczeń. Jednak podstawowym parametrem wyceny tłumaczenia jest stopień skomplikowania tekstu. W związku z tym istnieje możliwość zdecydowanej redukcji stawki za tłumaczenie nieskomplikowanego tekstu, a jednocześnie zastrzegamy sobie prawo podwyższenia stawki za tłumaczenie zaawansowanych tekstów specjalistycznych (medycznych, technicznych itp.).

Wykonywane przez nas tłumaczenia zwykłe nie różnią się pod względem jakościowym od tłumaczeń poświadczonych i często są wykonywane przez tych samych doświadczonych tłumaczy przysięgłych lub specjalistycznych.
Różnią się natomiast formą wydania (nie muszą być sporządzone na papierze), nie zawierają także szczegółowych opisów (podpisów, pieczęci, zabezpieczeń dokumentów itp.).

Nie stosujemy „sztywnego” cennika tłumaczeń zwykłych, starając się każdorazowo ustalić z Klientem zarówno stawkę za stronę, jak i ogólny koszt. Punktem wyjścia tych ustaleń jest jednak cena za stronę tłumaczenia przysięgłego. Stosowane są takie same cztery tryby realizacji tłumaczeń. Jednak podstawowym parametrem wyceny tłumaczenia jest stopień skomplikowania tekstu. W związku z tym istnieje możliwość zdecydowanej redukcji stawki za tłumaczenie nieskomplikowanego tekstu, a jednocześnie zastrzegamy sobie prawo podwyższenia stawki za tłumaczenie zaawansowanych tekstów specjalistycznych (medycznych, technicznych itp.).

Interesują Państwa inne tłumaczenia? Zapraszamy do kontaktu.