Tłumaczenia rodzajowo

100 stron w jeden dzień – i takim sytuacjom byliśmy już w stanie sprostać.

Tłumaczenie jest procesem, który wymaga czasu, odpowiedniej organizacji i kolejności działań. Z doświadczenia jednak wiemy, że czasem jakość przekładu jest co najmniej tak samo ważna jak szybki termin jego realizacji. O ile to tylko możliwe w kontekście zachowania jakości tłumaczenia, zawsze staramy się dostosować do wymaganych terminów, a że wiąże się to z dodatkowymi nakładami, stresem i wysiłkiem, stawki tłumaczeń zostały uzależnione od terminów w taki sposób, aby wynagrodzić tłumaczom dodatkowe godziny pracy i utrzymać wysoką motywację i zaangażowanie.

Tryby wykonywania tłumaczeń

W przypadku trybu ekspresowego i superekspresowego pracujemy również w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.

W przypadku trybu zwykłego, dzień dokonania zlecenia i dzień odbioru nie są wliczane do czasu realizacji. Na przykład, tłumaczenie zlecone w trybie zwykłym w poniedziałek po południu będzie do odbioru w czwartek rano (dwa dni robocze to wtorek i środa).

W przypadku trybu zwykłego. do czasu realizacji nie wlicza się sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.

Zwykły2 dni robocze i do 8 stron dziennieStawka podstawowa
Przyspieszony1 dzień roboczy i do 10 stron dziennie+25%
Ekspresowyna następny dzień i do 12 stron dziennie+50%
Superekspresowytego samego dnia i powyżej 12 stron dziennie+100%

Informacje dotyczące sposobu rozliczania ilości stron

Za stronę tłumaczenia przysięgłego uznaje się 1125 znaków ze spacjami.

Za stronę tłumaczenia przysięgłego uznaje się 1600 znaków ze spacjami.

Tłumaczenie przysięgłe to potoczna nazwa tłumaczenia poświadczonego lub uwierzytelnionego.

Tłumaczenia przysięgłe mogą mieć formę ustną lub pisemną.

Cechy pisemnego tłumaczenia przysięgłego:

Musi być sporządzone przez tłumacza przysięgłego posiadającego ważne uprawnienia na dany język. Musi mieć formę „papierową”. Musi na wstępie określać język, z którego tłumaczony był dokument, a na końcu być opatrzone formułą uwierzytelniającą (poświadczającą), pieczęcią i podpisem tłumacza. Zwykle uwzględnia też zwięzły opis podstawowych cech dokumentu, pieczątki i podpisy.

Tłumaczenie przysięgłe nie może być wyłącznie zapisem elektronicznym w formie pliku. Nie wyklucza to oczywiście możliwości wysłania tłumaczenia przysięgłego mailem w formie skanu lub zdjęcia, niemniej jednak tłumaczenie najpierw musi być wydrukowane, podpisane i opatrzone pieczęcią. Sam tekst tłumaczenia w formie pliku word czy pdf nie jest tłumaczeniem przysięgłym.

Z zasady każda strona tłumaczenia przysięgłego powinna być ponumerowana, parafowana i opieczętowana, a cały dokument – trwale zszyty.

Na początku tłumaczenia musi być informacja z jakiego języka (jakich języków) tłumaczony jest dokument. Może się zdarzyć, że dokument sporządzony jest w dwóch językach, na których tłumaczenie dany tłumacz posiada uprawnienia – wówczas taka informacja musi się również pojawić. Ma to na przykład miejsce, gdy formularz sporządzony jest po rosyjsku, a wypełniony po ukraińsku (dokumenty z byłego ZSRR) lub, na przykład w kraju dwujęzycznym jak Kanada, jeden dokument wskanowano w inny. W nagłówku pojawi się więc informacja: „Tłumaczenie poświadczone z języka rosyjskiego i ukraińskiego” lub „Tłumaczenie uwierzytelnione z języka angielskiego i francuskiego”.   Na końcu przekładu tłumacz umieszcza informację, w której podaje swoje imię i nazwisko oraz numer uprawnień, a także język /języki, na które uprawnienia posiada. Stwierdza również zgodność dokonanego przekładu z treścią przedstawionego mu dokumentu i określa jego status (np. „za zgodność z oryginałem / kopią / tekstem niesygnowanym itp.). Na końcu formuły podana jest miejscowość,, data oraz kolejny numer w repertorium, pod którym tłumacz zarejestrował swoje tłumaczenie.

Pisemne tłumaczenia przysięgłe mają charakter oficjalnych dokumentów, niejako zastępują dokument oryginalny sporządzony w języku obcym. Potrzebne są wszędzie tam, gdzie do podjęcia określonych czynności prawnych potrzebne jest przedstawienie ważnego dokumentu. Mówiąc najprościej – aby coś załatwić w urzędzie, sądzie, na uczelni lub innej instytucji, musimy przedstawić w niej dokument sporządzony w języku urzędowym tego państwa lub tłumaczenie przysięgłe dokumentu na ten język. Dotyczy to zarówno Polski, jak i większości innych krajów. W przypadku języków mniej rozpowszechnionych warto dowiedzieć się czy odpowiednia instytucja honoruje tłumaczenia przysięgłe na język angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski. Tak jest, na przykład w Szwecji czy Norwegii, których urzędy, poza tłumaczeniami na szwedzki czy norweski, uznają również tłumaczenia przysięgłe w języku angielskim.

Ustne tłumaczenia przysięgłe są wymagane w przypadku czynności pociągających za sobą skutki prawne, których stroną jest osoba, która nie zna języka polskiego w dostatecznym stopniu. Przykładem może być składanie zeznań w sądzie, prokuraturze, na policji, czynności z udziałem notariusza, zawarcie małżeństwa lub składania innych oświadczeń woli.

Wykonywane przez nas tłumaczenia zwykłe nie różnią się pod względem jakościowym od tłumaczeń poświadczonych i często są wykonywane przez tych samych doświadczonych tłumaczy przysięgłych lub specjalistycznych.
Różnią się natomiast formą wydania (nie muszą być sporządzone na papierze), nie zawierają także szczegółowych opisów (podpisów, pieczęci, zabezpieczeń dokumentów itp.).

Nie stosujemy „sztywnego” cennika tłumaczeń zwykłych, starając się każdorazowo ustalić z Klientem zarówno stawkę za stronę, jak i ogólny koszt. Punktem wyjścia tych ustaleń jest jednak cena za stronę tłumaczenia przysięgłego. Stosowane są takie same cztery tryby realizacji tłumaczeń. Jednak podstawowym parametrem wyceny tłumaczenia jest stopień skomplikowania tekstu. W związku z tym istnieje możliwość zdecydowanej redukcji stawki za tłumaczenie nieskomplikowanego tekstu, a jednocześnie zastrzegamy sobie prawo podwyższenia stawki za tłumaczenie zaawansowanych tekstów specjalistycznych (medycznych, technicznych itp.).

Wykonywane przez nas tłumaczenia zwykłe nie różnią się pod względem jakościowym od tłumaczeń poświadczonych i często są wykonywane przez tych samych doświadczonych tłumaczy przysięgłych lub specjalistycznych.
Różnią się natomiast formą wydania (nie muszą być sporządzone na papierze), nie zawierają także szczegółowych opisów (podpisów, pieczęci, zabezpieczeń dokumentów itp.).

Nie stosujemy „sztywnego” cennika tłumaczeń zwykłych, starając się każdorazowo ustalić z Klientem zarówno stawkę za stronę, jak i ogólny koszt. Punktem wyjścia tych ustaleń jest jednak cena za stronę tłumaczenia przysięgłego. Stosowane są takie same cztery tryby realizacji tłumaczeń. Jednak podstawowym parametrem wyceny tłumaczenia jest stopień skomplikowania tekstu. W związku z tym istnieje możliwość zdecydowanej redukcji stawki za tłumaczenie nieskomplikowanego tekstu, a jednocześnie zastrzegamy sobie prawo podwyższenia stawki za tłumaczenie zaawansowanych tekstów specjalistycznych (medycznych, technicznych itp.).

(akceptujemy pliki z rozszerzeniem *.pdf, *.doc oraz *.docx)

Zapytaj o wycenę

Obok znajduje się prosty formularz wyceny. Wystarczy wpisać wymagane dane i dodać krótki opis: Czy ma to być korekta czy tłumaczenie? Przysięgłe czy zwykłe? Na jaki język? Na kiedy jest potrzebne? Można dodać wszelkie inne istotne uwagi i oczywiście dołączyć plik (skan, zdjęcie). Warto podać szybki kontakt do siebie, np. telefon, byśmy mogli łatwo się skontaktować w razie wątpliwości lub dodatkowych pytań. Jeżeli tłumaczenie potrzebne jest pilnie, ekspresowo, a najchętniej od ręki, najlepiej najpierw zadzwonić, byśmy mogli od razu ustalić wszystkie konieczne szczegóły i jak najszybciej przystąpić do realizacji zlecenia.


Masz pytania? Zadzwoń +48 600 312 110

Interesują Państwa inne tłumaczenia? Zapraszamy do kontaktu.